Nest Bank, Gothaer i hapipożyczki zdobywcami Laurów Pośredników 2018

Przedstawiciele sektora pośrednictwa finansowego, zrzeszeni w KPF, wybrali instytucje finansowe, działające według najwyższych standardów we współpracy z podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży ich produktów. W tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu o „Laur Pośredników Finansowych”, miejsca pierwsze w swych kategoriach zajęli: Nest Bank, Gothaer oraz hapipożyczki.

„Laur Pośredników Finansowych” to inicjatywa przedstawicieli sektora pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w KPF, polegająca na dokonaniu oceny partnerskich instytucji finansowych i przyznaniu wyróżnień tym, których standardy w zakresie współpracy z pośrednikami są najwyższej jakości. Oceniane instytucje podzielono na trzy kategorie: bank, instytucja pożyczkowa i towarzystwo ubezpieczeniowe. W głosowaniu pod uwagę brane są m.in. standardy współpracy i komunikacji ocenianej firmy z pośrednikami oraz sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. W ty roku kryteria konkursowe poszerzono o te związane z monitorowaniem jakości agencyjnych praktyk sprzedażowych celem przeciwdziałania zjawisku missellingu i wyłudzeniom.

– Poprzez ten projekt chcemy również wpływać na wzrost świadomości w zakresie praktycznego znaczenia etycznych zachowań w tej branży, a w konsekwencji przyczyniać się do budowy kapitału społecznego w rynku finansowym, którego najważniejszymi źródłami są współpraca i zaufanie – wyjaśnia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Pieczę nad poprawnością przebiegu konkursu pod kątem formalno–prawnym sprawował partner merytoryczny konkursu – Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland.

 

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank:

I miejsce – Nest Bank SA

II  miejsce – Alior Bank SA

III miejsce – TF Bank AB

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: Instytucja pożyczkowa

I miejsce – hapipożyczki

II  miejsce – AASA Polska S.A.

III miejsce – Cross Loan Sp. z o.o. ex aequo Axcess Financial Poland Sp. z o.o.

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: ubezpieczenia:

I miejsce – Gothaer TU S.A.

II  miejsce – Grupa Generali

III miejsce – Grupa PZU 

 

Nagrody zostały wręczone 2 października 2018 r., podczas IV Kongresu Pośrednictwa Finansowego zorganizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

***

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z wielu sektorów polskiego rynku finansowego, w tym bankowości, zarządzania wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, instytucji pożyczkowych, platform crowdundingowych, zarządzających informacją gospodarczą i kredytową, odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz ubezpieczeń. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu kredytowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • Regina Stawnicka
  • Manager PR
  • rstawnicka@kpf.pl
  • +48 510 003 197
  • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Związek Pracodawców
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk