Informacje dla mediów

Priorytety spłat, czyli komu oddajemy długi

Konkurs VERBA VERITATIS: autorzy najlepszych prac nagrodzeni

Najlepsze wskaźniki spłaty zobowiązań konsumenckich od lat

Nieco lepsze prognozy dla rynku kredytów konsumenckich

VERBA VERITATIS od 12 lat buduje kompetencje etyczne

Cyberprzestępczość najszybciej rosnącym zagrożeniem według branży finansowej

Kto zapłaci za nieskuteczną egzekucję komorniczą?

Negatywna opinia wierzycieli o opłacie za umorzenie postępowania egzekucyjnego

12